Obsah

Odběr zpravodaje

Chytrá volba pro vytápění a ohřev teplé vody

Majitelé bytů a rodinných domů, napojených na zemní plyn, mají jasno. Chtějí kondenzační kotel. Řádově čtyři pětiny z nich chtějí kotel, na který se budou moci spolehnout dalších 10 i více let bez ohledu na společenskou prestiž jeho značky. Chtějí kotel účinný, mechanicky solidní, přitom malý a takový, jehož servis bude snadný. Chtějí mít prospěch z technologie kondenzačního využití zemního plynu a přitom nepotřebují kotel nadměrně konstrukčně sofistikovaný, omezený v jeho elektronické a softwarové výbavě.


Zvláštnosti bytových plynových kondenzačních kotlů

Stovky tisíců českých domácností se naučilo využívat výhody nekondenzačních závěsných, konstrukčně jednodušších atmosférických nebo turbokotlů určených jen pro vytápění, nebo s průtokovou přípravou teplé vody. Toto řešení jim vyhovuje, plní jejich potřeby. Vytápění bytu a přípravu teplé vody berou jako nutnost, do které chtějí investovat jen nezbytně nutnou část svého rozpočtu.

Kotle INTERGAS jsou koncipovány tak, aby tito lidé mohli zůstat u toho, co si oblíbili, s čím mají zkušenosti, ale se zásadním zvýšením využití energie v zemním plynu a pokud mají zájem, tak s plným komfortem ovládání přes internet.

Konstrukce

Základem závěsných plynových kondenzačních kotlů INTERGAS je teplosměnný výměník, který na straně se spalinami tvoří podélně žebrovaný hliníkový odlitek a na straně s otopnou vodou, nebo ohřívanou pitnou vodou, měděná trubka, která je v odlitku zalita. Použité kovy mají nejvyšší tepelnou vodivost mezi kovovými materiály používanými pro výrobu kotlů, měď je na prvním místě a hliník na druhém. Dokonalý přestup tepla mezi nimi je dán zalitím měděného potrubí do odlitku při jeho tlakovém lití do ocelové formy.

Z obrázku je vidět, po sejmutí čelní desky s hořákem, plochý, odshora dolů podélně žebrovaný výměník. Zásadní předností je délka výměníku, při které mají spaliny dost času na předání tepla.

Trubkový výměník na straně vody

Na straně vody je had z měděného potrubí. V případě solo kotle jeden had pro vytápění. V kotli kombinovaném jeden had pro vytápění, blíže k ploše s lamelami ve styku se spalinami a druhý za ním, pro ohřev vody. Měděné potrubí v otopné vodě odstraňuje problémy s její kvalitou, které jsou známé u výměníků jen z hliníkových slitin. Měděné potrubí je jeden z nejoblíbenějších materiálů pro rozvody otopných soustav. Dostatečně velký a konstantní průtočný profil trubky výměníku omezuje potenciál vzniku usazenin. Vysoká tepelná vodivost kovů odstraňuje místní přehřátí, která se občas vyskytnou v ocelolitině a jsou iniciátory tvorby usazenin. Kladně se projevuje i velká tepelná kapacita těla výměníku, která vyhlazuje teplotní špičky od zapálení nebo zhášení hořáku, nárazového proudění ohřívané vody.

Regulace vytápění a řízení

Nástěnné kombinované kotle INTERGAS jsou primárně určeny pro záměny starých kotlů v bytech, kde je obvykle využíváno řízení prostorovým termostatem podle teploty ve vybrané místnosti. Proto lze pro základní ovládání kotle ponechat dosavadní oblíbený drátový termostat On-Off, na který jsou uživatelé zvyklí.

Teplá voda během okamžiku

Díky komfortní dodávce teplé vody, při které je zajištěn předehřev výměníku, je dodávka teplé vody bez zpoždění. Tím je garantován rychlý a stabilní ohřev teplé vody pro napuštění vany o objemu 120 litrů během 10 minut. Volbou Eco funkce se ovlivní chod s ohledem na chování uživatele a snižuje se spotřeba plynu.

Vytápění

Závěsné kondenzační kotle INTERGAS jsou primárně určeny pro záměny starých kotlů v bytech, kde se využívá řízení prostorovým termostatem podle teploty ve vybrané místnosti.

Podmínky instalace, servis a opravy

Zajímavým bezpečnostním konstrukčním prvkem kotle, na vyžádání, je zpětná klapka za ventilátorem před vstupem do hořáku. Brání zpětnému chodu spalin v případě napojení kotle do společného odvodu spalin. Může nahradit klapku, která by musela být instalována na odvod spalin za kotel, a která by svými rozměry mohla znemožnit jednoduchou instalaci. Instalaci na stěnu lze provést pomocí upevňovacího pásu a konzoly, nebo pomocí rámu. Servisní výhodou je minimum náhradních dílů, které jsou stejné pro všechny typy kotlů.

 

Kontakt:

Brilon a.s.

Sezemická 6/A3

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Zelená linka: 800 11 4567

E-mail: info@brilon.cz

Bližší informace naleznete na webu: www.kondenzacni-kotle.cz