Obsah

Odběr zpravodaje

Moderní technologie v našich bytových domech

Vývoj cen primárních energií je v současné době příznivý, a tak by se mohlo zdát, že úvahy nad vlastním, nezávislým zdrojem tepla mizí do pozadí. Opak je však pravdou. Nemůžeme očekávat, že ceny zdrojů zůstanou nadále na své nízké úrovni. Odhad předních specialistů říká, že ke změně může dojít velmi brzy, a to celkem radikálně. Současné ceny téměř všech komodit klesají, a tak je jistě optimální čas i na zvážení, jak posílit a využít tyto trendy i v našich bytových domech.


Beze sporu obrovský krok ku předu udělaly technologie v oblasti nestandardních zdrojů tepla a teplé vody. Jedná se zejména o tepelná čerpadla.

Před deseti lety tato technologie nevykazovaly možnost efektivního využití obráceného Carnotova cyklu. Toto bylo dáno relativně nízkou účinností tehdy vyráběných zařízení. I cena v té době byla na úrovni takové, že finanční návratnost výrazně přesahovala jejich životnost.

Neuplynulo ani deset let a vývoj se hnul mílovými kroky kupředu. Stávající technologie tepelných čerpadel mají účinnost výrazně vyšší, cena za vyrobenou jednotku tím výrazně klesla. Klesla i pořizovací cena, a tak se z této technologie stává velmi zajímavý a efektivní zdroj tepla a teplé vody pro naše bytové domy.

Obrovskou výhodou je nezávislost na energických zdrojích, které jsme nuceni dovážet. K fungování tepelného čerpadla potřebujeme elektrickou energii, u které jsme velkým vývozcem. A nyní se pusťme do vlastních „čerpadel“ a popišme si situaci konkrétněji.

V drtivé většině bytových domů se setkáváme s centralizovaným zásobováním tepla (CZT), které se mnohdy ohřívá odpadním teplem z továren apod. Lze tedy předpokládat nižší cenu za jednotku tepla, než by poskytla jiná varianta vytápění. Doba, kdy centralizované zásobování teplem vznikalo, bylo efektivním a levným řešením spotřeby tepla. V současnosti však lidé, kteří bydlí v objektu vytápěným prostřednictvím CZT, mají možnost nahradit tento stále dražší systém vytápění tepelným čerpadlem.

Proč právě tepelné čerpadlo?

Lidé, kteří bydlí v domech vytápěných pomocí CZT, nemají jinou možnost, než tento zdroj využívat. Tohoto faktu jsou si vědomi obchodníci, kteří jsou spojeni s firmami zajišťujícími přísun tepla do objektu. Stále častějším jevem je pak enormní nárůst ceny za vytápění bytové jednotky. Vývoj technologie však pokročil natolik, že existují efektivní varianty vytápění objektu. Tento trend se nejdříve projevil u rodinných domů, nyní se konečně dostává i na bytové domy. 

Tepelné čerpadlo

Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje.

Nahrazovat systém centrálního zásobování teplem z tepelného čerpadla bylo v minulosti mnohdy spojené s legislativními problémy. Naštěstí již existují postupy, jak tyto problémy vyřešit. Tepelná čerpadla jsou totiž v současnosti jedinou dostupnou možností, jak snížit náklady na vytápění bytových domů.

Firma AISECO, s.r.o. je zřizovatelem škály moderních technologií zajišťujících levnější náklady na vytápění. Hlavním produktem jsou tepelná čerpadla pro ohřev TUV a topení s doplňky technologií s přímým solárním ohřevem vody nebo fotovoltaickými elektrárnami.

Nyní je soustředěna pozornost na maximální zateplení domu, opravy a revitalizace objektů modernizace interiérů, ale zapomíná se především na to, že vynaložené prostředky na ohřev TUV a topení v objektech jsou peníze, jež se počítají do spotřeby. Proto je třeba, aby tato částka vynaložená na ohřev a TUV byla co nejnižší.

Novela zákona o emisích s účinností od r. 2016

V průběhu roku by měla vejít v účinost novela zákona o emisích, kdy jsou centrální dodavatelé tepla nuceni k vysokým investicím do čistého provozu kotelen. Tato investice se samozřejmě promítne do zvýšení cen tepla, a to i bez návaznosti na relativně nízké ceny primárních zdrojů energií.

Provozovatelé CZT samozřejmě takové osamostatnění a odpojení budov od jejich sítě neradi vidí, neboť přicházejí o zisk. V mnohých případech je díky nepříznivé situaci s uhlím, plynem, a často i díky špatnému technickému stavu izolací a rozvodů CZT, 1GJ prodáván za 560 až  700 korun. Pomocí tepelného čerpadla jej však můžete vyrobit reálně za 280 korun. 

V dnešní době společnost AISECO nabízí tři základní varianty jak takový zdroj pro bytové domy pořídit.

  1. Přímá investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí. Toto je pro obyvatele domu nejefektivnější z globálního pohledu, ale ne vždy je tato cesta reálná. Například proto, že veškeré finanční prostředky (třeba i z úvěru) byly spotřebovány na rekonstrukci objektu.
  2. Částečná investice, tj. vlastník, resp. sdružení vlastníků technologii zakoupí jen částečně a poté technologii splácí a po určité době ji zcela odkoupí od provozovatele.
  3. Nulová investice, tj. technologie vytápění je instalována zcela zdarma a je vlastníkům bytových jednotek účtováno teplo s garancí nižší ceny tepla za GJ, než jaká by byla účtována za původních podmínek. Po sjednané době bude tepelné čerpadlo předáno vlastníkovi zdarma.

Návratnost této realizace je počítána na 72-96 měsíců při dnešních cenách energií.

Všechny instalace tepelných čerpadel jsou závislé na správné regulaci především pro kvalitu a správnost provozu. Systém, dálková zpráva i automatická analýza provozních nákladů, kterými je lokalizován provoz tepelného čerpadla a jeho průběh a chybové hlášení. Na základě těchto dat je spol. AISECO schopna upravit i provozní křivky, optimalizovat provoz a v případě chybového hlášení předejít výpadku a poruchám celého zařízení a to především s důrazem na správné hospodaření s teplem. Rovněž náš systém zajišťuje informace o připadných výkyvech či výpadku tepelného čerpadla. Neustálý servisní dohled zajistí opravu nebo optimalizaci provozu v jakoukoliv dobu. Díky tomu, že máme informaci o výpadku takřka okamžitě, náš nepřetržitý servis vždy zasáhne v jakoukoliv denní či noční dobu. Pomocí našeho systému může na dálku analyzovat stav, identifikovat výpadek a rychle uvést zařízení do běžného provozního stavu. V takových případech se náš klient o výpadku dozví až prostřednictvím zprávy. Oproti jiným systémům u nás odpadají nákladné roční revize na bezpečnost komínů, provozů plynových spotřebičů, zplodin a ostatních provozních nákladů. Životnost tepelného čerpadla je minimálně 30 let

Kontakt:

Aiseco s.r.o.

Vinohradská 74

618 00 Brno-Černovice

Tel.: 733 125 180

obchod@aiseco.cz