Obsah

Odběr zpravodaje

Správa domu

Častý inzerát: Hledá se špičkový manažer se základní znalostí právní problematiky, ekonomiky, účetnictví, stavebních konstrukcí, elektrorozvodů a vyhrazených zařízení.

Organizační a komunikační dovednosti nezbytné.

Praktické uplatnění psychologie (někdy až psychiatrie) výhodou.

Pracovní doba - neomezená.

Plat - omezený až nulový.

Předcházející praxe v pozici není nutná.

Psychická odolnost a schopnost pracovat ve stresu podmínkou.

Optimismus až idealismus součástí pracovní náplně.

Značka - předseda výboru společenství vlastníků.“


 Přeháním? Možná, ale rozhodně ne moc. Počátkem letošního roku Pro náš dům, z. s., zrealizoval tři pilotní semináře věnované praktické správě domu, které proběhly v Ostravě, Brně a Praze. V rámci tohoto semináře se účastníci seznámili:

 

 Se základy legislativy potřebné pro společenství vlastníků:

 • Občanský zákoník s důrazem na bytové spoluvlastnictví
 • Zákon o službách ve znění od 1. 1. 2016
 • Zákon o hospodaření energií ve znění od 1. 1.2016
 • Vyhláška o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu od 1. 1. 2016

 Se základy ekonomiky domu a účetnictví:

 • Zákon o účetnictví
 • Vyhláška 504/2002 účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
 • Zákon o dani z příjmu

Se základy technické správy domu

 • Stavební zákon
 • Pravidla pro dodávku tepla
 • Zákon o ochraně přírody
 • Technické normy k zařízením

V praktické části pak půjde zejména o získání znalostí a dovedností v souvislosti s:

Vedením společenství vlastníků:

 • Příprava shromáždění (pozvánka, program, podklady)
 • Vedení shromáždění (prezenční listina, hlasování, dodržení programu obsahově i časově, vypořádání se s námitkami)
 • Zápis ze shromáždění
 • Informovanost vlastníků o všem, co se v domě děje (komunikační možnosti)
 • a) Hospodařením společenství

Vedení účetnictví (prvotní doklady)

Průběžná kontrola stavu hospodaření domu

Roční závěrka, výsledky hospodaření

 • b) Technickou správou

Co dělat, když …

Kontakty na firmy

Revize a kontroly v praxi

Seminář si klade za cíl v cca 5 hodinách přehledně seznámit předsedy a členy výborů bytových domů se základní problematikou fungování bytového domu tak, aby získali znalosti nezbytné (alespoň podle §159 NOZ) pro výkon funkce člena statutárního orgánu společenství vlastníků.

Další semináře budou realizovány v průběhu tohoto roku podle aktuálního zájmu. Sledujte naše webové stránky www.pronasdum.cz, případně nám napište na info@pronasdum.cz

 

Kontakt:

Pro náš dům, z. s.