Obsah

Odběr zpravodaje

Dotazy čtenářů

Elektronický zpravodaj představuje prostor i pro vás čtenáře. Neváhejte a podělte se s námi o vaše dobré či špatné zkušenosti s aktivitami, které souvisí s životem v bytových domech. V případě námětu nebo dotazu se obracejte na adresu info@pronasdum.cz.


Dotaz:

Jak se zařídit a co dělat, když v našem SVJ nechce nikdo dobrovolně pracovat ve výboru SVJ, natož aby vzal na svá bedra předsednictví? Současnému výboru končí funkční období a i při písemném vyzvání vlastníků jednotek jsou všechny odpovědi zamítavé.

Děkuji za odpověď.

Vladimír Hromádka, Jihlava

Odpověď:

Vím, že pro řadu občanů České republiky je obtížné přijmout odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitého majetku. Dříve to bylo jednodušší, protože vlastníkem bylo družstvo, město, stát, podnik, atd. Uživatel bytu pak mohl jen kontrolovat, jak vlastník s majetkem zachází a většinou na tuto „péči“ nadávat.

Nyní, kdy většina bytového fondu je vlastněna konkrétními majiteli, dochází k paradoxní situaci, kdy vlastník se vzdává svého práva starat se o svůj majetek a chce tuto zátěž předat na někoho jiného. Ano, možné to je. Dnes může být členem výboru i předsedou výboru kdokoliv. Fyzická osoba, právnická osoba, nečlen společenství. Ovšem je třeba si uvědomit nejméně 2 věci:

  1. Každý, kdo převezme práci ve výboru, si řekne o odměnu za tuto práci a případné další náklady s výkonem funkce vzniklé. Je to práce jako každá jiná, tudíž by měla být odměněna. Skutečnost, že většina členů výboru pracuje pro svůj dům zdarma, pramení ze závisti, které jsou tito obětavci vystaveni od ostatních spolumajitelů.
  2. I když bude výbor (předseda) složen jen z externích pracovníků, nikdo nesejme z vlastníků konečnou odpovědnost za správnost fungování domu, kterou jako člen společenství má. Každý vlastník má ze zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník právo být informován o všech záležitostech týkajících se fungování domu (kontrola), takže se může rozhodovat o všech důležitých věcech v rámci shromáždění vlastníků.

A „Jak to dělají jinde?“ Je to různé. Někde opravdu předali práci výboru (nebo předsedy společenství) externí, většinou správcovské, společnosti. To může fungovat zejména tam, kde komerční správce pracuje dobře a panuje s ním spokojenost.

Jinde když slyšeli, že by měli platit třeba 5 tis. Kč měsíčně někomu za práci ve výboru, našli obětavce, který šel raději práci člena výboru dělat.

Krajním, hlavně pouze dočasným, řešením, je při nefunkčnosti výboru, požádat soud o rozhodnutí. Soud pak přidělí kolizního opatrovníka (většinou advokáta), který za společenství vykonává funkci statutárního orgánu. Ovšem, opět je to za peníze a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro běžný provoz domu. Tzn. žádné opravy, investice, úvěry atp., ale pouze a jen fungování vůči dodavatelům služeb.

Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům z.s.

www.pronasdum.cz